Mahzen

Siz saygıdeğer müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve daha doyumsuz CUMBA geceleri yaşatmak amacıyla yerli (Doluca ve Kavaklıdere) ile yabancı çok sayıda ünlü markanın bulunduğu 5000 civarında şarabın yer aldığı mahzenimizi restoranımıza gelmeden önce sitemizden gezin istedik....

ŞARABIN TARİHÇESİ
Efsaneler der ki, şarap; Nuh peygamberin tufan sonrası hayvanları ile birlikte Ağrı Dağı eteklerinde yaşamaya başladığı sırada keçisinde gördüğü neşeli hali araştırması ile keşfetmiş.

Günümüze kadar gelen belgelere göre M.Ö. 2000 yıllarında Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya gelen Hititler, 600 yıllık büyük bir uygarlık yaratırken buğday ve arpa yetiştiriciliği ile birlikte bağcılığıda önem vermişler. Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen o döneme ait çeşitli hayvan figürlerinden oluşturulan altın ile toprak ve seramik içki kapları, o döneme ait kaya resimleri ve heykellerde üzüm ve şaraba ait figürlerin yer alması, Hitit kanunlarında bağların ve ürünün korunmasına yönelik özel hükümlere yer verilmesi, Boğazköy metinlerinde kuru üzümden bahsedilmesi sosyal ve ekonomik açıdan Anadolu bağcılığının önemini günümüze taşımaktadır.

Hititlerin ardından çeşitli uygarlıklara yurt olmaya devam eden Anadolu’da Frigya ve Pers uygarlıkları ile Helenistik dönem boyunca bağcılığın önemli yer tuttuğu; “Ancyra”nın eski Yunanca’da “koruk”, “Engürü”nün se Farsça’da “üzüm” anlamına gelen Ankara’nın tarihi isimleridir.

M.S. 11. yüzyıl’da Türklerin yurdu olduktan sonra da bağcılık bu topraklarda gelişmesini sürdürmüştür. Avrupa için çok farklı ve yeni olan sofralık üzüm yetiştiriciliği Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Balkanlar’dan İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar yayılırken Selçuklu ve Osmanlı süslemelerinde asma yaprağı ve üzüm salkımı önemli figürler olmuştur. Bağcılık kültürünün Anadolu’nun batısındaki yayılışı Anadolu’dan Girit ve Ege adalarına göç eden Minos uygarlığı(M.Ö. 2200-1400) ile olmuş, Minos Uygarlığı’nın Girit’te başlattığı bağcılık, Mora Yarımadası ve Trakya’ya yayılmış. Deniz ticaretinin önde gelen toplumları olan Yunanlılar ve özellikle Finikeliler, bağcılık kültürünü Akdeniz’in batısına (Kuzeybatı Afrika, Sicilya, Güney İtalya, İspanya ve Fransa) taşımış ve ilk bağlar M.Ö. 500 yıllarında Güney Fransa’ya yerleşen Yunanlı göçmenler tarafından kurulmuş ama bağcılığın gelişmesinde Romalılar damgasını vurmuş. Roma İmparatorluğu’nun genişlemesiyle birlikte bağcılık Almanya’nın Ren Vadisi’ne ulaşmış. İmparatorluğun çöküşü ile birlikte, şarap ticaretinde önemli bir gerileme yaşanmış ama bu dönemde bütün Avrupa’da hızla yayılmakta olan Hıristiyanlığın etkisi ile şarap ticareti yeniden gelişme göstermiş, Orta çağda ( M.S. 500-1000) bağcılık ve şarapçılığın manastırların himayesinde görülmüştür. 16. ve 19. yüzyıllar arasında, Avrupa'da 30 Yıl Savaşları'nın Ren Vadisi'ndeki bağlara, 1709 yılındaki büyük don olayının ise Fransa ve Almanya'nın kuzeyindeki bağlara büyük zarar vermesine ve 1868'de ilk olarak Fransa'da hızla yayılan filokseraya rağmen bağcılık, Avrupa'daki önemini ve gelişimini günümüze kadar sürdürmüştür.